Mobiliteit

Creatieve en duurzame HR oplossingen voor organisaties

Creatieve en duurzame HR oplossingen voor organisaties

Arbeidsmobiliteit is een belangrijk thema voor organisaties. Ook is het gekoppeld aan veel thema’s die hoog op de HR-prioriteitenlijst staan. Op veel niveaus wordt er nagedacht over hoe de arbeidsmarkt dynamischer en mensen (arbeids)mobieler kunnen worden. Wij geloven erin dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van werkgevers of leidinggevenden om constant op zoek te gaan naar manieren om medewerkers vitaler, duurzamer inzetbaar, flexibeler en innovatiever te maken en te houden. Wij vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hun eigen werk, inzetbaarheid en mobiliteit.

Organisaties kunnen zelf veel doen om de mobiliteit te bevorderen. Er zijn ontzettend veel oplossingen voor arbeidsmobiliteit. Zo zijn er veel handleidingen, onderzoeken, platforms, regionale samenwerkingsverbanden, uitleenconstructies tussen bedrijven en diverse scholingsfondsen. Alles ter bevordering van de arbeidsmobiliteit.

e-portfolio methodiek

  • Inzicht in toegevoegde waarde van medewerkers
  • Mobiliseren van medewerkers op basis van vaardigheden
  • Bevorderen van mobiliteit – beweging
  • Eigen persoonlijke loopbaandossier, inclusief diverse testen en competentiematcher

Met de e-portfolio methodiek die Mobiliteitsstylist gebruikt, kunnen werkgevers op eenvoudige en goedkope wijze de verantwoordelijkheid voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid geven aan hun medewerkers. Dankzij de e-portfolio methodiek kunnen we samen met u een duidelijk beeld scheppen van de HR/mobiliteit processen die u kunt vereenvoudigen met een digitaal portfolio voor uw medewerkers. Uw medewerkers worden zelf verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Met de e-portfoliomethodiek kunt u als werkgever  uw interne en externe mobiliteitsprocessen ook vormgeven. Hoe eenvoudig zou het zijn wanneer u met één druk op de knop inzicht heeft in wie welke functie uitoefent en wat nog meer de toegevoegde waarde is van uw medewerker.

Mobiliteitsstylist

Laat ons helpen!

Mobiliteit bewerkstelligen en regie voeren op eigen loopbaanontwikkeling vereist lef en loslaten van oude structuren en systemen.

Bent u klaar voor deze stap? Wij helpen u graag bij het creëren van zelfloopbaanmanagement.

Onze missie:
Wij gaan voor het creëren van bewuste Noorderlingen die weten waar ze goed in zijn, dat doen wat ze gaaf vinden en zich op een gezonde, gelukkige en groeizame wijze kunnen presenteren aan hun werkgever/arbeidsmarkt zodat er geld verdiend wordt". Nieuwsgierig geworden hoe wij zelfloopbaanmanagement bewerkstelligen?