E-Portfolio

Je loopbaan vastleggen in een digitale box.

Wat is een e-portfolio?

Het oorspronkelijke begrip portfolio (van “portare”, dragen en “foglio”, blad) komt uit de wereld van kunst & cultuur en betekent “draagmap voor grote tekeningen, schema’s enzovoort”. Tegenwoordig wordt het in veel meer maatschappelijke contexten gebruikt. De laatste jaren wordt er op steeds meer plaatsen gebruik gemaakt van een digitaal of elektronisch portfolio, ook wel e-portfolio genoemd.

Het e-portfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma’s een lerende/werkende beschikt. Het gebruik van e-portfolio’s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video’s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan.

e-Portfoliomethodiek voor organisaties en onderwijs

De arbeidsmarkt vormt de achilleshiel van onze economie. Ondernemingskansen en werkzekerheid zijn afhankelijk van beschikbaarheid van voldoende mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment en voor de juiste periode. De komende jaren zal de schaarste aan goed en hoger opgeleide professionals toe nemen. We spreken in de toekomst nog maar over één baan en dat is de loopbaan: een leven lang leren en mobiliteit zijn cruciaal; elk talent telt.

Eigenlijk zou iedereen die tot de beroepsbevolking behoort dienen te beschikken over een e-portfolio, waarmee men zelf controle heeft over zijn of haar persoonlijke leer- en ervaringsgegevens. Bij voorkeur al opgebouwd in het onderwijs. Iedere leerling nu al een eigen e-portfolio, zodat doorleiding naar de arbeidsmarkt sneller en transparanter verloopt.

Met de e-portfolio methodiek die Mobiliteitsstylist gebruikt, kunnen onderwijsinstellingen en werkgevers op eenvoudige en goedkope wijze de verantwoordelijkheid voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid beleggen bij hun leerlingen en/of medewerkers.

Implementatie e-portfoliomethodiek in uw organisatie

Wat moet er gebeuren om een e-portfolio goed ingevoerd te krijgen in uw organisatie? Hoe breng je mensen gemotiveerd van het bestaande en bekende naar een nieuwe en onbekende situatie?

Om het e-portfolio werkend te krijgen – van nut te laten zijn voor het (strategisch) doel wat de organisatie voor ogen heeft – is het nodig een e-portfolio en een werkproces te realiseren en te zorgen dat de nieuwe situatie beklijft.

Wij bieden een uitgebreid basisportfolio aan maar geven organisaties de vrijheid om het e-portfolio naar eigen smaak verder in te richten. Wij helpen u graag bij de implementatie van het e-portfolio in uw organisatie. Wij zien de implementatie als een gezamenlijk, niet lineair proces, dat leidt tot een duurzame verandering.

Regie nemen over je loopbaan met je eigen e-portfolio

Het e-portfolio noemen we in de loopbaanwinkel ook wel carrièreportfolio! Wanneer het carrièreportfolio op orde is, dus wanneer alle opgedane ervaringen, leerresultaten, competenties, bewijslast, aanbevelingen, werkstukken, reflectie, filmpjes en eventuele testen zijn opgenomen en vastgelegd, kan het carrièreportfolio ook ingezet worden als presentatietool. Vanuit een carrièreportfolio kan men oneindig veel cv’s maken om zich te presenteren intern bij de eigen werkgever dan wel extern op de arbeidsmarkt.

Als medewerker krijgt u een duidelijk beeld van uw toegevoegde waarde voor uw organisatie of  eventueel uw nieuwe werkgever. Dankzij de e-portfolio methodiek die de mobiliteitsstylist in de loopbaanwinkel gebruikt, kunnen we samen met u een duidelijk beeld scheppen van uw competenties, passie, missie en hoe u deze het beste kunt inzetten. We kijken naar uw wensen voor persoonlijke en zakelijke groei, en bepalen samen met u hoe u deze groei het beste kunt bereiken.

De bewerker van het e-portfolio is altijd eigenaar van zijn/haar e-portfolio. Ook wanneer uw werkgever of school het u aanbiedt. Dit betekent dat u een eigen inlogcode krijgt om uw persoonlijke portfolio op te bouwen en u krijgt hulp door middel van een competentiescan en de competentiematcher bij het verbreden van uw carrièrepad. Uw eigen carrièreportfolio waarmee u uw loopbaan altijd op orde heeft en houdt, uw levensloopbaan lang.

AHM-eportfolio

Vraag een inlog code aan

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.
Inloggen E-portfolio